World Library  


 
 • Cover Image

Meddelande

By: Filipsborgsarkivet

Meddelande till Nordiska Trävaru AB om att när dom tar över Bergman, Hummel & Co så följer det med 150 aktier i Båtskärsnäs.

Additional Subjects: filipsborgsarkivet; filipsborg; nordiska; trävaru; bergman; hummel; aktier; båtskärsnäs

Read More
 • Cover Image

Meddelande

By: Filipsborgsarkivet

Meddelande till Nordiska Trävaru AB om att när dom tar över Bergman, Hummel & Co så följer det med 150 aktier i Båtskärsnäs.

Additional Subjects: filipsborgsarkivet; filipsborg; nordiska; trävaru; bergman; hummel; aktier; båtskärsnäs

Read More
 • Cover Image

Nordiska Museet

By: Grytnäsarkivet

Artur Hazelius inbjudan till Johan August Bergman år 1883 med beskrivning över det planerade bygget av det som kom att bli Nordiska museet på Djurgården i Stockholm.

Additional Subjects: kalix avsändare artur hazelius; kalix mottagare j.a. bergman; djurgården; historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix ö övriga handlingar

Read More
 • Cover Image

Notes from the Leyden Museum

By: F. A. Jentuntk
Read More
 • Cover Image

Näringstillstånd

By: Filipsborgsarkivet

Detta intyg har tillkommit på begäran av Luleå landskansli, vilket handlar om utvidgat näringstillstånd för Carl Bergbom som han ansökt om år 1864 för att driva handel i Kalix. Dokumentet är undertecknat med Ex. officio

Additional Subjects: filipsborgsarkivet; filipsborg; bergbom; intyg; handel

Read More
 • Cover Image

Om Sveriges Folksjukdomar

By: Bergmankällor

Boken är skriven av Gustaf Bergman, son till Johan Bergman Olson, och läkare och forskare i Uppsala. Boken utgavs i Uppsala universitets årsskrift under åren 1869-77.

Additional Subjects: frossa; rödsot; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; kalix avd f bergmanböcker; bergmankällor

Read More
 • Cover Image

P. M. Öfver Hypotek För Obligationslån

By: Grytnäsarkivet

En tryckt förteckning över tillgångarna hos Aktiebolaget Bergman, Hummel & Co, daterad Nederkalix den 5 sept. 1895. Här redovisas bl.a. företagets skogar, bl.a. fördelade på skattehemman och kronohemman.

Additional Subjects: skattehemman; obligationslån; historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a prospekt; 1895

Read More
 • Cover Image

P. M. Om Järnvägens Dragning Genom Stockholm

By: Grytnäsarkivet

Promemoria till J.A. Bergman om järnvägens dragning genom Stockholm, den s.k. sammanbindningsbanan. Skrivelsen är odaterad, men bör ha varit en del av en diskussion som var aktuell under 1850- eller 60-talen. Okänd avsändare

Additional Subjects: sammanbidningsbanan; kalix avd ö övriga handlingar; stockholm

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman År 1854

By: Grytnäsarkivet

10 st brev från år 1854, till J.A. Bergman från brodern Robert Bergman

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman 1857

By: Grytnäsarkivet

46 st brev från år 1857, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman 1858

By: Grytnäsarkivet

6 st brev från år 1858, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman 1849

By: Grytnäsarkivet

Ett brev den 11 sept 1849, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman 1851

By: Grytnäsarkivet

Ett brev den 24 juli 1851, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Ett Brev Från Robert Bergman 1853

By: Grytnäsarkivet

Ett brev den 8 augusti 1853, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman 1856

By: Grytnäsarkivet

19 st brev från år 1856, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman 1859

By: Grytnäsarkivet

Ett brev den 18 mars 1859, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Odaterade Brev Från Robert Bergman

By: Grytnäsarkivet

2 st odaterade brev, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Sågnota

By: Filipsborgsarkivet

Sågnota efter vilken betalats under vintern 1902-1903.

Additional Subjects: filipsborgsarkivet; filipsborg; sågnota

Read More
 • Cover Image

Brev Till Emanuel Deutsch 1879

By: Grytnäsarkivet

11 st brev från 1879 till Emanuel Deutsch, från J.A. Bergman

Additional Subjects: kalix mottagare emanuel deutsch; kalix avd b brev; emanuel deutsch

Read More
 • Cover Image

Brev Till Emanuel Deutsch 1881

2 st brev från år 1881 till Emanuel Deutsch från J.A. Bergman

Additional Subjects: kalix mottagare emanuel deutsch; kalix avd b brev; emanuel deutsch

Read More
 
1
|
2
Records: 1 - 20 of 24 - Pages: Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Hawaii eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.