World Library  

Other People Who Read Virkeslagring Also Read


 
 • Cover Image

Värderingsuppgift

By: Filipsborgsarkivet

Handlingen är en uppräkning av tillgångar och skulder för: Töre järnhandel, Rupert Engström, Kalix Belysning A/B, Dagges fotoateljé och Häggströms Bilbolag

Additional Subjects: filipsborgsarkivet; filipsborg; företag

Read More
 • Cover Image

Virkesrapport

By: Filipsborgsarkivet

Sammandrag av intummat sågtimmer på olika områden från Kronohemman vid Ängesån - Kalix älv.

Additional Subjects: filipsborgsarkivet; filipsborg; timmer; ängesån; kronohemman

Read More
 • Cover Image

Timmerförteckning

By: Filipsborgsarkivet

Lista över hur mycket timmer som gått till dom uppräknade bolagen.

Additional Subjects: filipsborgsarkivet; filipsborg; timmer; bolag

Read More
 • Cover Image

Brev Till Emanuel Deutsch 1881

2 st brev från år 1881 till Emanuel Deutsch från J.A. Bergman

Additional Subjects: kalix mottagare emanuel deutsch; kalix avd b brev; emanuel deutsch

Read More
 • Cover Image

Brev Till Emanuel Deutsch 1879

By: Grytnäsarkivet

11 st brev från 1879 till Emanuel Deutsch, från J.A. Bergman

Additional Subjects: kalix mottagare emanuel deutsch; kalix avd b brev; emanuel deutsch

Read More
 • Cover Image

Sågnota

By: Filipsborgsarkivet

Sågnota efter vilken betalats under vintern 1902-1903.

Additional Subjects: filipsborgsarkivet; filipsborg; sågnota

Read More
 • Cover Image

Odaterade Brev Från Robert Bergman

By: Grytnäsarkivet

2 st odaterade brev, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman 1859

By: Grytnäsarkivet

Ett brev den 18 mars 1859, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman 1856

By: Grytnäsarkivet

19 st brev från år 1856, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Ett Brev Från Robert Bergman 1853

By: Grytnäsarkivet

Ett brev den 8 augusti 1853, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman 1851

By: Grytnäsarkivet

Ett brev den 24 juli 1851, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman 1849

By: Grytnäsarkivet

Ett brev den 11 sept 1849, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman 1858

By: Grytnäsarkivet

6 st brev från år 1858, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman 1857

By: Grytnäsarkivet

46 st brev från år 1857, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman År 1854

By: Grytnäsarkivet

10 st brev från år 1854, till J.A. Bergman från brodern Robert Bergman

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

P. M. Om Järnvägens Dragning Genom Stockholm

By: Grytnäsarkivet

Promemoria till J.A. Bergman om järnvägens dragning genom Stockholm, den s.k. sammanbindningsbanan. Skrivelsen är odaterad, men bör ha varit en del av en diskussion som var aktuell under 1850- eller 60-talen. Okänd avsändare

Additional Subjects: sammanbidningsbanan; kalix avd ö övriga handlingar; stockholm

Read More
 • Cover Image

Näringstillstånd

By: Filipsborgsarkivet

Detta intyg har tillkommit på begäran av Luleå landskansli, vilket handlar om utvidgat näringstillstånd för Carl Bergbom som han ansökt om år 1864 för att driva handel i Kalix. Dokumentet är undertecknat med Ex. officio

Additional Subjects: filipsborgsarkivet; filipsborg; bergbom; intyg; handel

Read More
 • Cover Image

Meddelande

By: Filipsborgsarkivet

Meddelande till Nordiska Trävaru AB om att när dom tar över Bergman, Hummel & Co så följer det med 150 aktier i Båtskärsnäs.

Additional Subjects: filipsborgsarkivet; filipsborg; nordiska; trävaru; bergman; hummel; aktier; båtskärsnäs

Read More
 • Cover Image

Meddelande

By: Filipsborgsarkivet

Meddelande till Nordiska Trävaru AB om att när dom tar över Bergman, Hummel & Co så följer det med 150 aktier i Båtskärsnäs.

Additional Subjects: filipsborgsarkivet; filipsborg; nordiska; trävaru; bergman; hummel; aktier; båtskärsnäs

Read More
 • Cover Image

Brev Till Emanuel Deutsch 1882

By: Grytnäsarkivet

Institut national genevois

Read More
 
1
|
2
|
3
Records: 1 - 20 of 45 - Pages: Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Hawaii eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.