World Library  


Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 31, No 3 Sep 2009

By Arslan, Mübeccel

Click here to view

Book Id: WPLBN0002118663
Format Type: PDF eBook :
File Size: 9.8 MB
Reproduction Date: 41122

Title: Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 31, No 3 Sep 2009  
Author: Arslan, Mübeccel
Volume: Vol. 31, No 3
Language: Turkish
Subject: Health, Medical, Research
Collections: Periodicals: Journal and Magazine Collection, Cumhuriyet Medical Journal Collection
Historic
Publication Date:
Publisher: Cumhuriyet University

Citation

APA MLA Chicago

Mübeccel, A. (n.d.). Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 31, No 3 Sep 2009. Retrieved from http://hawaiilibrary.net/


Description
Description: The Cumhuriyet Medical Journal (CMJ) is the official publication of Cumhuriyet University School of Medicine in Sivas in Turkey. The CMJ publishes articles on all aspects of basic and clinical research in all fields of medicine, with emphasis on matters of national and international interest. The CMJ is published in the end of March, June, September, and December of every year.

Table of Contents
Table of Content: EMEĞİNİZİN KARŞILIĞI: SİZLERLE BERABER ÜÇÜNCÜ SAYI 191 -- Levosimendanın atrial fibrilasyonlu ve sinüs ritmindeki hastaların sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonuna etkisinin karşılaştırılması 192-196 -- Sivas Verem Savaş Dispanseri bölgesinde 1995–2004 yılları arasında kayıtlı tüberküloz hastalarının demografik özellikleri 197-203 -- Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler 204-210 -- Violence and other reasons as cause of death in women 211-219 -- Türkiye’de insan kaçırma suçu ve sosyodemografik özellikleri 220-225 Radyolojik görüntüleme yöntemlerinde hastaların maruz kaldığı iyonizan radyasyon dozu hakkında dönem IV tıp öğrencilerinin bilgi düzeyi 226-230 Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin sosyodemografik açıdan değerlendirilmesi 231-238 -- Common melanositik nevus sayısı ile atipik melanositik nevus varlığı ilişkisi 239-242 -- Gebelerde hepatik ve portal venöz sistemin renkli doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi 243-251 -- Prepubertal ve pubertal dönemdeki kız çocuklarında uterus ve overlerin gri skala ve renkli Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi 252-264 -- Periferik arterlerin yalancı ve gerçek anevrizmalarındaki deneyimlerimiz 265-271 -- Tip III radikal histerektomiyle tedavi edilmiş serviks Ib karsinomunda parametriyal invazyon, lenf nodu metastazı ve cerrahi sınır pozitifliği gibi yüksek risk faktörlerinin prognostik önemi 272-278 -- The deep femoral artery and branching variations: a case report 279-282 -- Sağda çift arteria renalis ve çift vena renalis olgusu 283-287 -- A case of cyst hydatid have a family history with pulmonary, hepatic and splenic involvement 288-292 -- A rare location of ameboma: sigmoid colon 293-295 -- Torsion of a benign ovarian cyst in the third trimester of pregnancy: a case report 296-299 -- Wandering pins: case report 300-302 -- Miyelodisplastik sendromdan geçişli akut myelomonositik lösemi olgusunda monozomi 7 sitogenetik anomalisi 303-306 -- Otuz üç günlük bir bebekte Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: olgu sunumu 307-312 -- Congenital oesophageal web in adults with a foreign body: a case report-Yetişkinde yabancı cisimle birlikte konjenital özofagiyal veb: olgu sunumu 313-315 -- Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde ekokardiyografinin rolü 316-330 -- Karaciğer metastazı olan kolorektal kanserde cerrahi yaklaşım 331-338

 

Click To View

Additional Books


 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 32, No... Volume Vol. 32, No 1 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 32, No... Volume Vol. 32, No 3 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 32, No... Volume Vol. 32, No 4 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 33, No... Volume Vol. 33, No 2 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 33, No... Volume Vol. 33, No 3 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 34, No... Volume Vol. 34, No 1 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 32, No... Volume Vol. 32, No 2 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 31, No... Volume Vol. 31, No 4 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 31, No... Volume Vol. 31, No 2 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 33, No... Volume Vol. 33, No 4 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 34, No... Volume Vol. 34, No 2 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 31, No... Volume Vol. 31, No 1 (by )
Scroll Left
Scroll Right

 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Hawaii eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.