World Library  


Search Results (7 titles)

Searched over 21.6 Million titles in 0.19 seconds

Federated Media Type
 
2009 (X) PDF (eBook) (X) Sosyal Bilimler Dergisi Collection (X) Research (X)

       
1
Records: 1 - 7 of 7 - Pages: 
  • Cover Image

Sosyal Bilimler Dergisi : Vol. 36, No 1 2012

By: BOYRAZ, Şeref

Description: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Her yılın Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. Şeref BOYRAZ Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü 58140 Sivas, Türkiye...

Table of Content: Bağlanma Kuramı Açısından Yaşlılık Dönemine Genel Bir Bakış 1-30 -- Anonim Halk Edebiyatı Araştırmalarının Tanım Ve Tasnif Sorunları Bağlamında “Söylemelik Ve Konuşmalık Türler”Le İlgili Çalışmaların Durumu 31-55 -- Musik Der Türkei Die Türkische Volksmusik, Die Traditionelle Türkische Musik Und Die Türkische Zeitgenössische MusikTürkısche Musık Und Dıe Türkısche Zeıtgenössısche Musık 57-70 -- Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki Bazı Mürekkep Makamlarda Orta Üçlü Aralığın Güçlü Perdeleri Belirleyiciliği Üzerine Bir İnceleme 71-78 -- Komposition Und Beiträge Des Ahmet Adnan Saygun Zum Türkıschen Musıkleben 79-95 -- Anlama Becerileri Açısından Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar)’Na Eleştirel Bir Bakış 97-110 -- İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Programındaki Kazanımların Ned Herrmann’ın Bütünsel Beyin Modeline Göre Değerlendirilmesi 111-139 -- İlköğretim 5. Sınıf Programının Öğrencilerin Yansıtıcı Düşünme Becerilerini Geliştirmesine İlişkin Sınıf Öğretmenleri Görüşleri 141-161 -- Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Araç-Gereçleri Kullanım Düzeyleri 163-182 -- Yönetici Ve Öğretmenlerin Öğrenen Organizasy...

Read More
  • Cover Image

Sosyal Bilimler Dergisi : Vol. 35, No 1 2011

By: BOYRAZ, Şeref

Description: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Her yılın Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. Şeref BOYRAZ Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü 58140 Sivas, Türkiye...

Table of Content: Tutuklu ve Hükümlülerde Umutsuzluk, Ölüme İlişkin Depresyon ve Ölüm Kaygısı İlişkisi 1-7 -- Avrupa Birliği Eğitim Programlarından Erasmus Programına Katılan Akademisyenlerin İzlenimleri 8-17 -- İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının İncelenmesi 18-21 -- Frédéric Moreau de Flaubert et Julien Sorel de Stendhal sont-ils Arrivistes? 22-27 -- Aktif Öğrenmenin Okuduğunu Anlama ve Eleştirel Düşünme Üzerindeki Etkileri 28-37 -- “İnsanlık Durumu” ve “Umut”’da Malraux Aktivizmi 38-45 -- İlahiyat Fakülteleri Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalları’nda Yapılan Lisansüstü Tezlerle İlgili Bir Değerlendirme 46-60 -- Baudelaire’in Cehennemi 61-67 -- Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 68-74 -- Alain Robbe-Grillet: L’immortelle 75-82 -- Sozialkritik In Thomas Manns “Buddenbrooks” Und Orhan Pamuks “Cevdet Bey ve Oğulları” 83-85...

Read More
  • Cover Image

Sosyal Bilimler Dergisi : Vol. 34, No 2 2010

By: BOYRAZ, Şeref

Description: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Her yılın Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. Şeref BOYRAZ Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü 58140 Sivas, Türkiye...

Table of Content: Üniversite Öğrencilerinde Kimlik Gelişimi: Kimlik Statülerinin Sosyal Sermaye ve Kimlik Sermayesi ile Olan İlişkisi 1-10 -- İlköğretim Okullarının Performans Düzeylerini Belirlemede Bir Yöntem ve Uygulama: İç Verimlilik Analizi 11-20 -- Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersini Yürütmeye Yönelik Özyeterlikleri 21-30 -- Devlet ve Özel İlköğretim Okullarında Yöneticilerin Öğretimin Denetimi Görevlerini Yerine Getirme Biçimleri 31-39 -- “Yazma” Tekniğinin Kullanımına İlişkin Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Görüşleri 40-46 -- Sanatın Arketipi Olarak Anne İmgesi 47-59 -- Gözecik: Sivas’da Yeni Bir Geç Hitit Merkezi ve Kapı Aslanı 60-68 -- Autour d’un roman de guerre: le Feu d’Henri Barbusse 69-75 -- E. Hemingway’in “Farewell to Arms” Adlı Romanında “Savaş” Olgusuna Bakış Açısını “Eşdizimlilik” Çerçevesinde Saptamaya Yönelik Bir Uygulama Çalışması 76-80 -- Reading Strategies Employed By Esl/Efl Students 81-86 -- Die Geostrategische Positionierung Turkmenistans Als Erdgas- Und Erdöllieferant Im 21. Jahrhundert 87-93 -- Die Debatte über die Grenzen der EU Angesichts der Türkischen Mitgliedschaft 94-102 -- D...

Read More
  • Cover Image

Sosyal Bilimler Dergisi : Vol. 34, No 1 2010

By: BOYRAZ, Şeref

Description: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Her yılın Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. Şeref BOYRAZ Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü 58140 Sivas, Türkiye...

Table of Content: İnanç ya da Dünya Görüşü Biçimleri ile İntihara Yönelik Tutum, Depresyon ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiler 1-8 -- Çevre Sorunları Bağlamında Kızılderili Çevre Anlayışı 9-16 -- Kimliğe Teorik Yaklaşımlar 17-24 -- Tüketim Kültürü, Kapitalizm ve İnsan İhtiyaçları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Tartışma 25-32 -- Törensel (Cem) ve Dünyasal Türk Halk Müziği Performansı İçinde Âşıklık Geleneğinin Konumu 33-37 -- Divriği Kalesi 2007 38-42 -- Ölümün Doğada Yankılanan Sesi: Makber’de Tabiata Ait Unsurlar Üzerine Bir İnceleme 43-46 -- L’image De La Femme Orientale Dans Le «Voyage En Orient» 47-52 -- Fransızca’da Sözcük Sınıfları Arasında Geçişkenlik: Niteleme Sıfatı İşlevli Belirteçler ve Adlar Örneği 53-56...

Read More
  • Cover Image

Sosyal Bilimler Dergisi : Vol. 33, No 1 2009

By: BOYRAZ, Şeref

Description: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Her yılın Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. Şeref BOYRAZ Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü 58140 Sivas, Türkiye...

Table of Content: TÜRKİYE’DE TOPLUMLAŞMA PROBLEMLERİ -- AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ SEKTÖRÜNDE REKABET POLİTİKASI -- GEÇMİŞTE (1942) VE GÜNÜMÜZDE (2003) GÖREVE BAŞLAMIŞ SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÖĞRETMENLİK -- EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ -AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ -- FEN EĞİTİMİNDE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA DAYALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ -- TÜRKİYE VE ALMANYA’DA YABANCI DİL ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI -- OLDURGAN ÇATI İŞLEV AÇISINDAN NASIL TANIMLANMALIDIR? -- VOLTAIRE ET L’AGE DES LUMIERES -- HEART OF DARKNESS: YENİ TARİHSELCİ BİR OKUMA...

Read More
  • Cover Image

Sosyal Bilimler Dergisi : Vol. 33, No 2 2009

By: BOYRAZ, Şeref

Description: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Her yılın Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. Şeref BOYRAZ Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü 58140 Sivas, Türkiye...

Table of Content: Dini Şemalar Ölçeğinden İnanç veya Dünya Görüşü Şemaları Ölçeğine 149-155 -- Medikal Antropoloji Çerçevesinde Tunceli / Ovacık’ta Geleneksel Sağaltma Yöntemleri 156-187 -- Müzik Tercihi ve Kişilik İlişkisi 186-196 -- Yerel Yönetimlerin Bireysel Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarındaki Rolü 197-204 -- Derslik Değiştirmenin Müzik Öğretmenliği Öğrencileri Üzerine Etkileri 205-211 -- Sivas Şehri’nin Tarihi Coğrafyası 212-222 -- Movements in Historiography: The French Annales, Psychohistory, and Historical Materialism 223-230 -- Yerel Gündem 21 ve Çevre: Antalya Kent Konseyi Örneği 231-241 -- A Review on Parenting in The Mediterranean Countries 242-247 -- Disiplinlerarası Ortak Bir Çalışma Alanı Olarak Sosyal Sermaye 248-256 -- An Analysis of the Contributions of Scholastic Surveys to Composition Skill in EFL Classes 257-260...

Read More
  • Cover Image

Sosyal Bilimler Dergisi : Vol. 35, No 2 2011

By: BOYRAZ, Şeref

Description: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Her yılın Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. Şeref BOYRAZ Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü 58140 Sivas, Türkiye...

Table of Content: Şairlerimizde Anne Hasretinin Sembolü Olarak Mezar / The Graves İn Our Poets As A Symbol Of Longing For The Mother 1-17 -- Otobiyografik Bellek ve Otobiyografik Belleği Etkileyen Değişkenler / Autobiographical Memory and Variables Affecting Autobiographical Memory 19-33 -- Susan And Lucy: Two Outstanding Heroines Of Alan Ayckbourn / Susan ve Lucy: Alan Ayckbourn’un İki Sıradışı Kadın-Kahramanı 35-43 -- Kötümserlik ve Mutsuzluk İzlekleri Çerçevesinde Guy De Maupassant’ın Romancılığı: Bir Hayat Örneği ve Flaubert Etkisi / The Novel of Guy de Maupassant in Accordance with Pessimism and Unhappiness: Example of ‘A Life’ and Flaubert’s Effect 45-60 -- L’influence Creative De La Memoire Dans Albertine Disparue De Proust / The Creative Impact Of Memory In Albertine Gone Of Proust 61-72 -- Az Gelişmiş Ülkelerin Coğrafî Koşullarının Zorladığı Mekâna Bağlı Kalkınma Girişimleri / Les Tentatives De Développements Imposés Par Des Conditions Géographiques/ L'espace Des Pays Sous Développés S’étant Occupées 73-91 -- Türkiyede Eğitim Bilimleri Alanında Yürütülen Lisansüstü Eğitime Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde Bakış / An Overvı...

Read More
       
1
Records: 1 - 7 of 7 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Hawaii eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.