• Cover Image

Sosyal Bilimler Dergisi : Vol. 35, No 2 2011

By: BOYRAZ, Şeref

Description: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Her yılın Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. Şeref BOYRAZ Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü 58140 Sivas, Türkiye...

Table of Content: Şairlerimizde Anne Hasretinin Sembolü Olarak Mezar / The Graves İn Our Poets As A Symbol Of Longing For The Mother 1-17 -- Otobiyografik Bellek ve Otobiyografik Belleği Etkileyen Değişkenler / Autobiographical Memory and Variables Affecting Autobiographical Memory 19-33 -- Susan And Lucy: Two Outstanding Heroines Of Alan Ayckbourn / Susan ve Lucy: Alan Ayckbourn’un İki Sıradışı Kadın-Kahramanı 35-43 -- Kötümserlik ve Mutsuzluk İzlekleri Çerçevesinde Guy De Maupassant’ın Romancılığı: Bir Hayat Örneği ve Flaubert Etkisi / The Novel of Guy de Maupassant in Accordance with Pessimism and Unhappiness: Example of ‘A Life’ and Flaubert’s Effect 45-60 -- L’influence Creative De La Memoire Dans Albertine Disparue De Proust / The Creative Impact Of Memory In Albertine Gone Of Proust 61-72 -- Az Gelişmiş Ülkelerin Coğrafî Koşullarının Zorladığı Mekâna Bağlı Kalkınma Girişimleri / Les Tentatives De Développements Imposés Par Des Conditions Géographiques/ L'espace Des Pays Sous Développés S’étant Occupées 73-91 -- Türkiyede Eğitim Bilimleri Alanında Yürütülen Lisansüstü Eğitime Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde Bakış / An Overvı...

Read More