• Cover Image

Sosyal Bilimler Dergisi : Vol. 33, No 2 2009

By: BOYRAZ, Şeref

Description: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Her yılın Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. Şeref BOYRAZ Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü 58140 Sivas, Türkiye...

Table of Content: Dini Şemalar Ölçeğinden İnanç veya Dünya Görüşü Şemaları Ölçeğine 149-155 -- Medikal Antropoloji Çerçevesinde Tunceli / Ovacık’ta Geleneksel Sağaltma Yöntemleri 156-187 -- Müzik Tercihi ve Kişilik İlişkisi 186-196 -- Yerel Yönetimlerin Bireysel Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarındaki Rolü 197-204 -- Derslik Değiştirmenin Müzik Öğretmenliği Öğrencileri Üzerine Etkileri 205-211 -- Sivas Şehri’nin Tarihi Coğrafyası 212-222 -- Movements in Historiography: The French Annales, Psychohistory, and Historical Materialism 223-230 -- Yerel Gündem 21 ve Çevre: Antalya Kent Konseyi Örneği 231-241 -- A Review on Parenting in The Mediterranean Countries 242-247 -- Disiplinlerarası Ortak Bir Çalışma Alanı Olarak Sosyal Sermaye 248-256 -- An Analysis of the Contributions of Scholastic Surveys to Composition Skill in EFL Classes 257-260...

Read More