World Library  

Search Results (11 titles)

Searched over 3.4 Billion pages in 0.09 seconds

Federated Media Type
 
hawaii (X) Folklore (X)

       
1
Records: 1 - 11 of 11 - Pages: 
book cover
Title:   Lehua 'Ahihi
Author:   Kuleana Kope
Publisher:   Hale Kuamo'o
Language:   English
Date:   1997
Subjects:   Non Fiction, Education, Hawaiian Education
Collections:   Folklore
Book Id:   WPLBN0002096893
Format Type:   PDF (eBook)
Average Rating:   (60)
 
Description Details
...He welina aloha i na kupa o ka aina e noho ana mai Hawaii Moku O Keawe, kahi e ike mua ia ai ka wehena kaiao, a i Niihau O Kahelelani, kahi e aui ai ka la i lalo o ka mole o Lehua. Ano, ke hoouna ia aku nei keia ohina moolelo o Lehua Ahihi i ka loa me ka laula o ko kakou pa...
 
book cover
Title:   Punia
Author:   Lokahi Antonio
Publisher:   Hale Kuamo'o
Language:   Hawaiian
Date:   1994
Subjects:   Non Fiction, Education, Hawaiian Education
Collections:   Folklore
Book Id:   WPLBN0002096926
Format Type:   PDF (eBook)
Average Rating:   (75)
 
Description Details
...I ka poe heluhelu o ka Hoku Hawaii, eia makou ke hoopuka aku nei I keia wahi Moolelo Hoonanea, no ka pomaikai o ko ka Hoku poe heluhelu. He wahi moolelo kahiko keia no kela au kahiko o ka aina. A ua hoopuka aku makou i keia no keia mau pule e nee nei, m...
 
book cover
Title:   He Mo'Olelo No 'Aukelenuia'Iku
Author:   Abraham Fornander
Publisher:   Hale Kuamo'o
Language:   Hawaiian
Date:   1993
Subjects:   Non Fiction, Education, Hawaiian Education
Collections:   Folklore
Book Id:   WPLBN0002096927
Format Type:   PDF (eBook)
Average Rating:   (75)
 
Description Details
...O keia moolelo o Aukelenuia iku, o ia kekahi o na moolelo kaulana loa ma Hawaii nei. O Kuaihelani ka aina. O Iku ke kane, he alii. O Kapapaiakea ka wahine. Na laua na keiki he umikumamalua. E hoomaka ana ka olelo ma Kuaihelani. Eia na inoa o na keiki: Kekamakahinuiaiku, Kuaiku, Nohoaiku, Heleaiku,...
 
book cover
Title:   O Haloa, Ka Hawaii Mua Loa
Author:   William H. Wilson
Publisher:   'Aha Punana Leo
Language:   Hawaiian
Date:   1988
Subjects:   Non Fiction, General Works (Periodicals, Series, idexes, Almanacs, etc.), Hawaiian Stories
Collections:   Folklore
Book Id:   WPLBN0002096796
Format Type:   PDF (eBook)
Average Rating:   (75)
 
Description Details
...The internationally known Aha Punana Leo, Inc. is a non-profit organization which was established in 1983 to revitalize the nearly extinct Hawaiian language and establish schools taught entirely through that language. The following year, the organization founded the first Punana Leo school which was also the first Native American language immersion school in the...
 
Excerpt Details
...O Wakea, o ia hoi ka makuakane o na mokupuni o Hawaii nei, o ia ke kane. O Hoohokukalani ka wahine. Hapai o Hoohokukalani a nui aela kona opu. O kana pepe mua ana keia, o ia hoi kana hiapo. Hanau o Hoohokukalani. He pepe eepa kana; he keiki alualu. Olelo ia o i...
 
book cover
Title:   Hawai’I Island Legends : Pikoi, Pele and Others
Author:   Mary Kawena Pukui
Publisher:   Kamehameha Schools Press
Language:   English
Date:   1996
Subjects:   Fiction, Adventure, Hawaiian Folklore
Collections:   Folklore
Book Id:   WPLBN0002096801
Format Type:   PDF (eBook)
Average Rating:   (210)
 
Description Details
...When Polynesian people came to Hawaii, hundreds of years ago, they brought legends. We know this because the same stories and similar hero names are found in other Polynesian groups. Other legends grew about historical events in our islands, about real p...
 
Table of Contents Details
...Preface.Vii -- Acknowledgments.Viii -- PikoiRat Shooting.3 -- Enemies Of The Chief.7 -- Pikoi Sees Hawaii.19 -- PeleHow Hawaii Was Made Safe.29 -- How Hawaii Was Divided.42 -- Holua Sledding.45 -- The Puna Chief Who Boasted.49 -- The Girl Who Gave Breadfruit.51 -- Kalapana.56 -- The Pounded Water Of Kekela.61 -- Other Lege...
 
book cover
Title:   Fornander Collection of Hawaiian Antiquities and Folk-Lore. Vol. 5
Author:   Abraham Fornander
Publisher:   Bishop Museum Press
Volume:  5
Language:   English
Date:   1998
Subjects:   Non Fiction, Drama and Literature, Hawaiian Culture
Collections:   Folklore
Book Id:   WPLBN0002096786
Format Type:   PDF (eBook)
Average Rating:   (120)
 
Description Details
...In this second series of the Fornander Collection of Hawaiian Folk-lore, with the exception of a few transpositions, as mentioned in the preceding volume, the order of the author has been observed in the main by grouping together, first, the more important legends and tradition...
 
Table of Contents Details
...Wins—He Hides His Fish in the King's Canoe—They Plan Another Race to Take Place in Kau, Life to be the Forfeit -- 124 -- Kuapakaa Chants the Winds of Hawaii—The King, Angered, Continues on—Winds of Kauai, Niihau and Kaula; Of Maui, Molokai, Halawa—Chants the Names of His Master, Uncle and Men—Pakaa Orders the Winds of Laamaomao Released -- 92 -- The Canoe Race in Kau—Kuapa...
 
book cover
Title:   Fornander Collection of Hawaiian Antiquities and Folk-Lore. Vol. 4
Author:   Abraham Fornander
Publisher:   Bishop Museum Press
Language:   English
Date:   1916
Subjects:   Non Fiction, Drama and Literature, Hawaiian Culture
Collections:   Folklore
Book Id:   WPLBN0002096785
Format Type:   PDF (eBook)
Average Rating:   (210)
 
Excerpt Details
...According to this tradition Hawaii just rose up from the ocean, together with the group of islands of Tahiti, and it would seem the Tahitian Islands were the first group in this Pacific Ocean, and Hawaii was of a later appearance, as shown by the li...
 
Table of Contents Details
...-- Birth of the Islands -- 6 -- Genealogy of Opuukanonua -- 24 -- About Wakea -- 12 -- First Sight of Foreigners -- 28 -- Genealogy of the Islands of Hawaii -- 16 -- -- Aukelenuiaiku and His Unkind Brethren -- 32 -- How Aukele and Namakaokahai Showed Their Useful Things -- 68 -- How Aukele Fell into the Pit of Kamooinanen and Profiled Thereby -- 38 -- How the Brothers-in...
 
book cover
Title:   Ka Mo'Olelo O Lonoikamakahiki
Author:   Abraham Fornander
Publisher:   Hale Kuamo'o
Language:   Hawaiian
Date:   1996
Subjects:   Fiction, Education, Hawaiian Education
Collections:   Folklore
Book Id:   WPLBN0002096935
Format Type:   PDF (eBook)
Average Rating:   (47)
 
Description Details
...The Hale Kuamoo–Hawaiian Language Center supports and encourages expansion of Hawaiian language as the medium of education, business, government, and other contexts of social life in Hawaii. The Center provides professional and material reso...
 
Excerpt Details
...He Alii nui o Lonoikamakahiki no ka mokupuni o Hawaii ma hope iho o ko Keawenuiaumi make ana; he kanaonokumamaha hanauna maia Wakea mai. O Keawenuiaumi kona makua kane, a o Kaihalawai kona makuahine; ma Napoopoo kona wahi i hanau ai, a ma laila no o ia i hanai ia ai a nui...
 
Table of Contents Details
...; Ka Lanakila ana o Lonoikamakahiki. 55 -- Ka Holo ana o Lonoikamakahiki i Maui e Ike me Kamalalawalu. 58 -- Ka Hoi ana o Kauhipaewa a me Kihapaewa i Hawaii; Ka Holo ana o Kamalalawalu i Hawaii. 63 -- Ka Hoouka Kaua ana ma Waimea; Ka Lanakila ana o Lonoikamakahiki; Auhee o Kamalalawalu me Kona Make ana. . 68 -- Ka Hooponopono Hou ana o Lonoikamakahiki i ke Aupuni; Kona Hol...
 
book cover
Title:   Ko Pele Hiki 'Ana Mai I Hawai'I
Author:   William H. Wilson
Publisher:   'Aha Punana Leo
Language:   Hawaiian
Date:  
Subjects:   Fiction, Drama and Literature, Hawaiian Education
Collections:   Folklore
Book Id:   WPLBN0002096879
Format Type:   PDF (eBook)
Average Rating:   (60)
 
Description Details
...The internationally known ?Aha Punana Leo, Inc. is a non-profit organization which was established in 1983 to revitalize the nearly extinct Hawaiian language and establish schools taught entirely through that language. The following year, the organization founded the first Punana Leo school which was also the first Native American language immersion school in the...
 
Excerpt Details
...He wahine malihini o Pele i holo kona manao e holo mai i Hawaii nei. Aole i maikai kona noho ana me kona kaikuaana, me Namakaokahai a ua makemake o ia e holo mai i kekahi aina okoa....
 
book cover
Title:   Hawaiian Mythology
Author:   Martha Beckwith
Publisher:   University of Hawai'I Press
Language:   English
Date:   1970
Subjects:   Non Fiction, Auxiliary Sciences of History, Hawaiian Culture
Collections:   Folklore
Book Id:   WPLBN0002096813
Format Type:   PDF (eBook)
Average Rating:   (285)
 
Description Details
...Why after thirty years, should Beckwith’s Hawaiian Mythology be reprinted? Why, for the last twenty-five years, have scholars and amateurs alike sought for either new or used copies of this book which has become a rarity? To begin with, it was the first, and is still...
 
Excerpt Details
...This guide to the native mythology of Hawaii has grown out of a childhood and youth spent within sound of the hula drum at the foot of the domelike House of the Sun on the windy island of Maui. There, wandering along its rocky coast and sandy beaches, exploring i...
 
Table of Contents Details
...76 -- . Papa and Wakea. 293 -- Genealogies. 307 -- Era of Overturning . 314 -- Mu and Menehune People. 321 -- Runners, Man-Eaters, Dog-Men. 337 -- Hawaiian Mythology - The Moikeha-La?a Migration. 352 -- Hawaiiloa and Paao Migrations. 363 -- Ruling Chiefs. 376 -- Usurping Chiefs. 387 -- Kupua Stories. 403 -- Trickster Stories. 430 -- Voyage to the Land of the Gods. 448 -...
 
book cover
Title:   Fornander Collection of Hawaiian Antiquities and Folk-Lore. Vol. 6
Author:   Abraham Fornander
Publisher:   Bishop Museum Press
Volume:  6
Language:   English
Date:   1919
Subjects:   Non Fiction, Drama and Literature, Hawaiian Culture
Collections:   Folklore
Book Id:   WPLBN0002096787
Format Type:   PDF (eBook)
Average Rating:   (150)
 
Description Details
...This third series of the Fornander Collection of Hawaiian Folklore, in its varied character, presents valuable features for antiquarian and ethnic students of Polynesia in general and Hawaii in particular. The papers included in Part I, mostly the result of S. N. Haleole...
 
Table of Contents Details
... -- Concerning Ancient Religious Ceremonies -- 2 -- Various Heathen Prayers -- 46 -- Concerning the Construction of the Heiau -- 52 -- History of the Hawaiian Priesthood Called the Order of Sorcery -- 56 -- History of the Hawaiian Priesthood in Olden Time Called Hoomanamana -- 66 -- Explanatory Remarks—History of the Sorcery Priesthood—Divisions and Ordinances—Sacrifice Se...
 
       
1
Records: 1 - 11 of 11 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Hawaii eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.