World Library  


Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Jaarverslag Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 2002

By Kamp, H. G. J.

Click here to view

Book Id: WPLBN0000172027
Format Type: PDF eBook
File Size: 1.3 MB
Reproduction Date: 2008
Full Text

Title: Jaarverslag Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 2002  
Author: Kamp, H. G. J.
Volume:
Language: English
Subject: Government publications, Legislation., Government Printing Office (U.S.)
Collections: Government Library Collection
Historic
Publication Date:
Publisher: Government Printing Office

Citation

APA MLA Chicago

J. Kam, H. G. (n.d.). Jaarverslag Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 2002. Retrieved from http://hawaiilibrary.net/


Excerpt
Excerpt: Wettelijke Taken: Op 29 mei 2002 is de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2002) in werking getreden waarbij onder meer de naam van de Militaire Inlichtingendienst (MID) is gewijzigd in Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De taakomschrijving van de MIVD is in een aantal opzichten inhoudelijk gewijzigd. Een nieuw element in de taakomschrijving is het onderzoek naar factoren die van invloed (kunnen) zijn op de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde, voor zover de krijgsmacht daarbij betrokken is of kan worden. Deze aanvulling vloeit voort uit de gewijzigde taakstelling van de krijgsmacht na het einde van de Koude Oorlog. De gewijzigde taakstelling is gericht op het uitvoeren van vredesoperaties naast de algemene verdedigingstaak. Als gevolg hiervan wint de MIVD inlichtingen in over de veiligheidssituatie in landen waar Nederland vredesoperaties uitvoert of mogelijk zal gaan uitvoeren. Evenals de in de oude Wiv bestaande inlichtingentaak, het verrichten van onderzoek omtrent het potentieel en de strijdkrachten van andere mogendheden ten behoeve van een juiste opbouw en doeltreffend gebruik van de krijgsmacht, richt de taak zich op het buitenland.

Table of Contents
Inhoudsopgave I Taken Militaire Inlichtingen- en 7 Veiligheidsdienst Wettelijke taken 7 Organisatie 8 Planning 9 Samenwerking 9 II Ontwikkelingen op inlichtingen- en 11 veiligheidsgebied Terrorismebestrijding 11 Operationele inlichtingen 12 Implementatie Wiv 2002 12 Srebrenica 13 III Inlichtingentaak 15 Balkan, Midden en Zuid-Oost Europa 15 Bosnië - Herzegovina 15 Macedonië (FYROM) 17 Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) 18 Albanië 19 Kroatië 19 Azië 20 Afghanistan 21 Nederlandse defensie-inspanning in Afghanistan 22 Pakistan 23 India 23 Noord Korea 24 Volksrepubliek China 25 Indonesië 25 Midden-Oosten en Noord-Afrika 26 Irak 27 Israël-Palestijnse kwestie 29 Iran 29 Syrië 30 Golfstaten 31 Russische Federatie 32 Overige landen voormalige Sovjet Unie 34 Moldavië 35 Transkaukasus 35 Kirgizië 37 Caribisch gebied en Latijns Amerika 38 Venezuela 40 Colombia 40 Suriname 41 Afrika, ten zuiden van de Sahara 42 Ethiopië - Eritrea 44 Somalië 44 Zimbabwe 45 Ivoorkust 45 Proliferatie en militaire techniek 46 Proliferatie massavernietigingswapens 47 Prolifererende landen 47 Militaire techniek 48 IV Contra-Inlichtingen en Veiligheidstaak 51 Militaire veiligheid 51 Informatiebeveiliging 52 Luchtfotografie 53 Buitenlandse inlichtingendiensten 53 Terrorisme gericht tegen de krijgsmacht 53 Islamitisch radicalisme en de krijgsmacht 54 Antimilitarisme 55 Rechts-extremisme 56 Industrieveiligheid 56 Veiligheidsonderzoeken 57 Vertrouwensfuncties 59 V Bedrijfsvoering 61 Personeel en organisatie 61 Satellietwaarneming 62 Financiën 62 Informatiemanagement en automatisering 62 Archieven MIVD 63 Organisatie MIVD 64 Medezeggenschap 64 Verzoeken om informatie en klachtbehandeling 65 VI Sturing en controle 67 Raad voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (RIV) 67 Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN) 67 Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Tweede Kamer 67 Commissie van Toezicht 68 Jaarverslag 68

 

Click To View

Additional Books


 • Testing Standards and Definition of Term... 
 • Fas Public Interest Report Journal of th... (by )
 • Attorney General Guidelines for Victim a... (by )
 • Alben William Barkley (by )
 • Defense Capabilities Initiative (Dci) 
 • A Citizen's Guide to the Federal Budget 
 • Military Expenditures 
 • Oversight of Security and Intelligence i... (by )
 • Cic-14 Report Collection Reproduction Co... 
 • National Security Review 
 • For Official Use Only Dsca- Foreign Mili... 
 • Nsf Gpra Strategic Plan Fy 2001 – 2006 
Scroll Left
Scroll Right

 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Hawaii eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.