World Library  


Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad): Volume 1, No 2

By Yenen, İbrahim

Click here to view

Book Id: WPLBN0002118317
Format Type: PDF eBook :
File Size: 6.5 MB
Reproduction Date: Aug 1 2012 12:00AM

Title: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad): Volume 1, No 2  
Author: Yenen, İbrahim
Volume: Volume 1, No 2
Language: Turkish
Subject: Social Sciences, Sociology, Research
Collections: Periodicals: Journal and Magazine Collection (Contemporary), Journal of the Human and Social Science Researches
Historic
Publication Date:
2012
Publisher: Journal of the Human and Social Science Researches

Citation

APA MLA Chicago

Yenen, I. (2012). Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad). Retrieved from http://hawaiilibrary.net/


Description
Abstract New inventions and technics and approaches which were emerged at the end of human nature and necessities created modernism and media that are the most enormous and common instruments of technology got involved in modern life as main components. People who are persons of underdeveloped societies and who adopted modern life as an ideal direct their lives via datas from media and shape all their life dynamics on media base. Media that facilitates lives of people and resolves problems of people and advise solutions for their problems causes contraction in think and imaginations of people by less thinking and less imaging.

Summary
Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad) , is a peer-reviewed journal published four times a year. It is devoted to the publication of articles, translations, editions of manuscripts and their translations, book and dissertation reviews, as well as assessments of symposiums, seminars, conferences and panels. All Rights Reserved by itobiad.com/net/org

Excerpt
Özet İnsan doğasının ve zorunlulukların sonucunda ortaya çıkan yeni buluşlar, teknikler ve yaklaşımlar modernliği yaratırken, teknolojinin en görkemli ve yaygın araçları olan medya da modernliğin başat unsurları olarak yaşamın içinde yerini almıştır. Modern yaşamı ideal olarak benimseyip teknoloji temeli üzerinde yaşamaya alışan az gelişmiş toplumların bireyleri, medyadan edindikleri verilerle yaşamlarına yön verirken, tüm yaşam dinamiklerini de medya temeli üzerinde biçimlendirmektedir. Hazır düşünce ve imge paketleriyle insanların pek çok işini kolaylaştırma, sıkıntılarını giderme, sorunlarını çözme yöntemleri öneren medya, insanların daha az düşünüp daha az hayal kurarak düşünce ve imgelemlerinin daralmasına da neden olmaktadır.

Table of Contents
JENERİK, ss 1-6 MAKALE / ARTICLES -Sedat CERECİ, Modernleşme Sürecinde Medyanın Rolü: Yaklaşımların Sınırlanması Sorunu Role of Media in Modernization Process: Matter of Contraction of Approaches, ss 7-27 -Nurettin TURGAY, Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerinde Kur’an Etkisi Ve Din Yoluyla İrşat Mehmet Akif Ersoy, Koran and Communication, ss 28-56 -Seadet ŞIHIYEVA, Necati Şiirinde Nesimi’den Etkilenmenin Boyut ve Biçimleri Levels and Formats of Nassimi’s Influence to the Poetry Of Nejati, ss 57-86 -Memmedova İRADE MALİK KIZI, 19.Yüzyılın 80-90’lı Yıllarında Güney Kafkasya’nın Etnografik Haritası (Kars Ve Diğer Bölgeler) The Ethnographic Map Of The South Caucasus, Including Kars in The 80-90s Of The XIX Century, ss 87-99 -Mustafa YİĞİTOĞLU, Geçmişten Günümüze Anadolu’da Müslüman-Hıristiyan Münasebetleri The Relationship Between Muslim and Christian in Anatolia from Past to Now, ss 100-117 -Hulusi GEÇGEL, Yeni Bir Nesir Dili Kurulmasında Ömer Seyfettin’in Görüş ve Önerileri Ömer Seyfettin’s Opinions and Suggestions in Forming A New Prose Language, ss 118-130 -Ömer Faruk HABERGETİREN, İslam Hukuku Muamelât Konularında “Sükûta” Rıza Anlamı Verilen İşlemler Transaction in Islamic Law, that the Silence is Meaning Ratification of Procedure, ss 131-165 -Mustafa BÖLÜKBAŞI, Milli Görüş’ten Muhafazakâr Demokrasiye:Türkiye’de 28 Şubat Sonrası İslami Elitlerin Dönüşümü From National Outlook to Conservative Democracy:The Transformation of Islamic Elites in Turkey, ss 166-187 -Esen ERSOY & Ömer KARAL, Yapay Sinir Ağları ve İnsan Beyni Artificial Neural Networks and Human Brain, ss 188-205 -Ernur GENÇ, Tarihsel İslam Moderniteyi Aşkın mıdır? Is Historical Islam Trandance of Modernity?, ss 206-252 -Ercan KAÇMAZ, Üç Fincan Çay Adlı Eserde Bireycilik, Azim ve Kahramanlık Individualism, Perseverance and Heroism in Three Cups of Thea , ss 235-272 -Ergin ÖGCEM, İman Objesi Olarak Tanrının İfadesi Expression of God as Object of Faith, ss 273-287 -Gülay KARAMAN, Perîşân Çiçek Sünbül ve Klasik Türk Şiirinde İşlenişi The Shabby Flower Hyacinth and Its Using in Classical Turkish Poetry , ss 288-319 -Ali YILDIRIM, Çağdaş İngiliz Felsefesinde Din Dilinin Fonksiyonel Analizi Functional Analysis of Religious Language in Contemporary British Philosophy , ss 320-344 ÇEVİRİ / TRANSLATE -Abdulkadir ÇEKİN, Din Eğitiminde Tecrübi Öğrenme Experiential Learning in Religious Education, ss 345-359 -Ayşe ÜNAL ÇİL, Mitolojiden Arındırma Problemi Üzerine New Testament and Mythology, ss 360-370 KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEWS -Tamer YILDIRIM, Bolivar’dan Chavez’e Latin Amerika; Hugo Chavez ve Bolivarcı Devrimi, ss 371-376 -Burhan SÜMERTAŞ, Eğitim Öğretim İlkeleri Terbiye ve Talim Umdeleri, ss 377-396 YAYIN ESASLARI / PUBLICATION PRINCIPLES -Dipnot ve Kaynakça Gösterimi Representation of Footnotes and References , ss 397-403

 

Click To View

Additional Books


 • Journal of the Human and Social Science ... Volume 1, No 1 (by )
 • Social Studies, North Carolina Public Sc... Volume: 1952 (by )
 • Essays on Questions of the Day, Politica... (by )
 • La Réforme Sociale (by )
 • The Logic of Socialism 
 • Publication of the American Sociological... (by )
 • Social Problems, A Study of Present-Day ... (by )
 • Essays and Addresses (by )
 • The Confessions of an Old Almsgiver; Or,... (by )
 • American Social Problems : An Introducti... (by )
 • Julius Rosenwald Fund 1931 1933 : Review... (by )
 • Sociology and Modern Social Problems (by )
Scroll Left
Scroll Right

 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Hawaii eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.