World Library  


Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 31, No 4 Dec 2009

By Arslan, Mübeccel

Click here to view

Book Id: WPLBN0002118664
Format Type: PDF eBook :
File Size: 9.4 MB
Reproduction Date: 41122

Title: Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 31, No 4 Dec 2009  
Author: Arslan, Mübeccel
Volume: Vol. 31, No 4
Language: Turkish
Subject: Health, Medical, Research
Collections: Periodicals: Journal and Magazine Collection (Contemporary), Cumhuriyet Medical Journal Collection
Historic
Publication Date:
Publisher: Cumhuriyet University

Citation

APA MLA Chicago

Mübeccel, A. (n.d.). Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 31, No 4 Dec 2009. Retrieved from http://hawaiilibrary.net/


Description
Description: The Cumhuriyet Medical Journal (CMJ) is the official publication of Cumhuriyet University School of Medicine in Sivas in Turkey. The CMJ publishes articles on all aspects of basic and clinical research in all fields of medicine, with emphasis on matters of national and international interest. The CMJ is published in the end of March, June, September, and December of every year.

Table of Contents
Table of Content: Bir Yaşındayız! 339 -- Lise öğrencileri arasında sigara, alkol kullanımı ve intihar düşüncesi sıklığı 340-345 -- Klonidin, deksmedetomidin ve midazolamın normal ve peritonitli sıçan kolon peristaltik hareketleri üzerine olan inhibitör etkilerinin karşılaştırılması 346-355 Tokat ili merkezinde çalışan hekimlerin tıbbi uygulama hataları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları 356-366 -- Yaşlıların sağlık bakım gereksinimleri 367-373 -- Patient knowledge and perception on laparoscopic cholecystectomy: a questionnaire based study for optimizing informed consent 374-387 -- Kronik hepatit B ve C hastalarında otoantikor görülme sıklığı 388-392 -- Kliniğimizde tanı almış benign ve malign nazal patolojili olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi 393-400 -- Asendan aort cerrahisi deneyimlerimiz 401-407 -- Gestasyonel diabetes mellitus gelişimini öngörmede ilk trimester maternal Ca 19-9 düzeyleri 408-412 -- Kliniğimizde yapılan arteriovenöz fistüllerin erken ve geç dönem komplikasyon analizleri 413-418 -- Birinci trimester gebelik sonlandırmalarında farklı iki misoprostol protokolünün karşılaştırılması 419-422 -- The effect of maternal ABO blood groups and rhesus status on first trimester biochemical markers 435-440 -- Akut apandisit tanısındaki güçlükler: iki olgu sunumu 441-444 -- Primer intramusküler hidatik kist: olgu sunumu 445-447 -- Plörezinin nadir bir nedeni olan erişkin Still hastalığı: olgu sunumu 448-451 -- Diyafragmatik kist hidatik: olgu sunumu 452-455 -- Multiple and large nabothian cysts: a case report 456-459 -- Pozisyona bağlı orbital variste renkli Doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları: olgu sunumu 460-465 -- Ultrasonographic and cholangiographic findings in human fasciolasis: a case report 466-469 -- Kardiyak invazyon gösteren hepatosellüler karsinom: olgu sunumu 470-473 -- A suicidal case committed by a specialized electricity mechanism: a case report 474-477 -- Terbinafine-induced cholestatic hepatitis treated with ursodeoxycholic acid: a case report 478-480 -- Pulmonary alveolar microlithiasis: quantitative approach by bone scintigraphy 481-486 -- Uzun QT sendromları 487-501 -- Sepsis ve prokalsitonin 502-512

 

Click To View

Additional Books


 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 31, No... Volume Vol. 31, No 3 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 32, No... Volume Vol. 32, No 1 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 33, No... Volume Vol. 33, No 3 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 32, No... Volume Vol. 32, No 3 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 31, No... Volume Vol. 31, No 2 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 32, No... Volume Vol. 32, No 4 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 31, No... Volume Vol. 31, No 1 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 33, No... Volume Vol. 33, No 1 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 33, No... Volume Vol. 33, No 2 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 34, No... Volume Vol. 34, No 2 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 33, No... Volume Vol. 33, No 4 (by )
 • Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 34, No... Volume Vol. 34, No 1 (by )
Scroll Left
Scroll Right

 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Hawaii eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.