World Library  


Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Sosyal Bilimler Dergisi : Vol. 35, No 2 2011

By BOYRAZ, Şeref

Click here to view

Book Id: WPLBN0002118681
Format Type: PDF eBook :
File Size: 4.6 MB
Reproduction Date: 41122

Title: Sosyal Bilimler Dergisi : Vol. 35, No 2 2011  
Author: BOYRAZ, Şeref
Volume: Vol. 35, No 2
Language: Turkish
Subject: Health, Social Sciences, Research
Collections: Periodicals: Journal and Magazine Collection (Contemporary), Sosyal Bilimler Dergisi Collection
Historic
Publication Date:
2011
Publisher: Cumhuriyet University

Citation

APA MLA Chicago

Şeref, B. (2011). Sosyal Bilimler Dergisi : Vol. 35, No 2 2011. Retrieved from http://hawaiilibrary.net/


Description
Description: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Her yılın Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. Şeref BOYRAZ Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü 58140 Sivas, Türkiye

Table of Contents
Table of Content: Şairlerimizde Anne Hasretinin Sembolü Olarak Mezar / The Graves İn Our Poets As A Symbol Of Longing For The Mother 1-17 -- Otobiyografik Bellek ve Otobiyografik Belleği Etkileyen Değişkenler / Autobiographical Memory and Variables Affecting Autobiographical Memory 19-33 -- Susan And Lucy: Two Outstanding Heroines Of Alan Ayckbourn / Susan ve Lucy: Alan Ayckbourn’un İki Sıradışı Kadın-Kahramanı 35-43 -- Kötümserlik ve Mutsuzluk İzlekleri Çerçevesinde Guy De Maupassant’ın Romancılığı: Bir Hayat Örneği ve Flaubert Etkisi / The Novel of Guy de Maupassant in Accordance with Pessimism and Unhappiness: Example of ‘A Life’ and Flaubert’s Effect 45-60 -- L’influence Creative De La Memoire Dans Albertine Disparue De Proust / The Creative Impact Of Memory In Albertine Gone Of Proust 61-72 -- Az Gelişmiş Ülkelerin Coğrafî Koşullarının Zorladığı Mekâna Bağlı Kalkınma Girişimleri / Les Tentatives De Développements Imposés Par Des Conditions Géographiques/ L'espace Des Pays Sous Développés S’étant Occupées 73-91 -- Türkiyede Eğitim Bilimleri Alanında Yürütülen Lisansüstü Eğitime Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde Bakış / An Overvıew Of Postgraduate Studıes In Educatıonal Scıences In The Framework Of Natıonal Qualıfıcatıons 93-106 -- Akademik Camiada Yurttaşlık Algısı ve Bilinci: (CÜ Öğretim Üyeleri Örneğinde) / Perceptıon And Conscıousness Of Cıtızenshıp In Academıa: Sample Of Cumhuriyet Unıversıty 107-130 -- 1950-1960 Yılları Arası Türk Heykel Sanatı / The Years Between 1950-1960 Art Of Sculpture İn The Turkish 131-149

 

Click To View

Additional Books


 • Sosyal Bilimler Dergisi : Vol. 34, No 1 ... Volume Vol. 34, No 1 (by )
 • Sosyal Bilimler Dergisi : Vol. 33, No 1 ... Volume Vol. 33, No 1 (by )
 • Sosyal Bilimler Dergisi : Vol. 35, No 1 ... Volume Vol. 35, No 1 (by )
 • Sosyal Bilimler Dergisi : Vol. 36, No 1 ... Volume Vol. 36, No 1 (by )
 • Sosyal Bilimler Dergisi : Vol. 34, No 2 ... Volume Vol. 34, No 2 (by )
 • Sosyal Bilimler Dergisi : Vol. 33, No 2 ... Volume Vol. 33, No 2 (by )
 • La Science Sociale : Suivant La Méthode ... Volume: 12, 1892 (by )
 • Improving the Export Distribution System... (by )
 • Columbia Studies in the Social Sciences (by )
 • How Not to Do Research, Revisited Volume: BEBR No. 418 (by )
 • Compendium of State Research Activities. Volume: No. 54 (by )
 • Columbia Studies in the Social Sciences (by )
Scroll Left
Scroll Right

 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Hawaii eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.